Möbius Syndrom

28 april 2010 kl. 08:50 | Publicerat i Allmänt | 2 kommentarer
Etiketter: , , , , ,

Som de flesta vet är jag väldigt intresserad av sjukdomar och annat. Skrev ju i ett inlägg längre ner om att jag har svårt att läsa böcker om de inte är verklighetsbaserade och gripande. En annan sorts bok som jag kan ägna timmar åt är Läkarboken :-[    (Ja…jag vet att jag är knasig….)

Får jag höra om några symtom eller sjukdomar som jag inte känner till måste jag söka runt på nätet för att hitta info om detta.

Jag har en bekant som jag inte har känt så länge. Hon berättade att hon har något som kallas för Möbius Syndrom. Syndromet innebär att man har en medfödd ansiktsförlamning – vilket ger dålig eller ingen mimik – och nedsatt ögonmotorik – vilket orsakar skelning. Dessutom kan man ha ett antal andra symtom eller funktionsnedsättninga. Har aldrig hört talas om detta men blev ju naturligtvis väldigt nyfiken. Man vill ju inte heller fråga en massa så jag satte mig och sökte på namnet och fann detta:

• Möbius syndrom är mycket ovanligt. I Sverige känner man idag till cirka 40 personer med syndromet.
• Orsaken till syndromet är okänd. Det är i allmänhet inte ärftligt.
• Symtomen och deras svårighetsgrad varierar mycket. Ögats utåtförande muskler och vissa ansiktsmuskler är alltid försvagade eller förlamade.

Möbius syndrom kännetecknas främst av att ögats utåtförande muskel och vissa ansiktsmuskler är försvagade eller förlamade.
Det medför att man skelar när man försöker se utåt åt sidan, och det kan vara svårt att sluta ögat.

Mimiken påverkas och oftast även artikulationen.

Tungans rörlighet kan vara påverkad, vilket ofta medför sug-, tugg och sväljningssvårigheter.

Några barn med Möbius syndrom har gomspalt. De får lätt öroninfektioner, eftersom örontrumpeten fungerar sämre.Ortopediska symtom förekommer ofta. Vanligast är fotmissbildningar, främst s k klumpfot och sammanväxta tår. Fingrarna kan också vara sammanväxta.

De flesta personer med Möbius syndrom har en normal intellektuell utveckling, men en del har en utvecklingsstörning. Autism förekommer också.

• Diagnosen kan ställas redan vid nyföddhetsperioden utifrån symtomen sug- och sväljningssvårigheter,
svårigheter att sluta ögat, asymmetri i ansiktet, nedsatt mimik och oförmåga att röra ögat utåt.

• Det finns idag ingen botande behandling för Möbius syndrom, men vissa symtom kan behandlas.


Källa: http://www.groning.se/?page_id=56 och http://mobius.sallsyntadiagnoser.nu/start.asp?sida=2626


Entries och kommentarer feeds.