Tips för säker bilåkning:
+ Barn ska sitta i bilbarnstol eller på bälteskudde tills de är 10–12 år eller
under 135 cm.
+ Barn under 140 centimeter ska inte sitta i framsäte med krockkudde (kan vara livsfarligt för barn)
+ Bakåtvända bilbarnstolar ska användas till barnet är minst 4 år.
+ Kontrollera alltid att bältet är sträckt kring barnet. Ju närmare bältet ligger kroppen, desto bättre blir skyddet.
+ Bilföraren har ansvar för att barn under 15 år är korrekt fastspända.

Bra länkar för mer info om Barn i bil, lagar och rekomendationer:
Krocktester
Folksam
NTF

Filippa i bilen i somras, ryggstödet går att höja allteftersom hon växer. Bältet sitter som ni ser perfekt på henne med ryggstödet.